Vårspridning av biogödsel på Krokstorps gård

Onsdagen den 9:e mars besökte Biond Krokstorps gård och närvarade vid en direktspridning av biogödsel på åkrarna vid Långeberga, endast fem kilometer från biogasanläggningen i Helsingborg där biogödseln produceras.

Direktspridning av biogödsel

Direktspridning av biogödsel

Biogödseln sprids av pionjären som är en maskin med 36 meter arbetsbredd. Biogödseln matas via slang som är kopplad till en container där lastbilarna lossar. Med detta system kan man nå ut till åkrar som inte har tillgång till lagringsbrunn samtidigt som packningsskador på mark begränsas betydligt.

 

Martin Krokstorp är en av lantbrukarna som Biond samarbetar med i regionen. Han driver och förvaltar Krokstorps gård med en växtodling som omfattar ca 440 ha. Här odlas vete, korn, havre, raps, gräsfrö och biologisk mångfald. Biond levererar ca 6 000 mbiogödsel till gården varje år.

 

– Vi strävar kontinuerligt mot ett än mer hållbart och cirkulärt tänk avseende vårt brukande av åkermarken, säger Martin Krokstorp. Därför har tanken på att kunna köra en lokalt förädlad biogödsel som är producerad med råvaror från närliggande industrier och hushåll en logisk och viktig plats i vår verksamhet. Biogödseln breddar också våra möjligheter att avlasta användningen av mineralgödsel med en ännu mer lokal, naturlig och mångsidigt nyttig gödsel.

 

Biond levererar ca 6 000 m3 biogödsel till Krokstorps gård årligen .

Biond levererar ca 6 000 m3 biogödsel till Krokstorps gård årligen.

 

Biond driver för närvarande två cirkulära avfallsanläggningar i Helsingborg och Sävsjö. Vi tar emot över 200 000 ton matavfall och annat organiskt avfall årligen och producerar biogas och biogödsel som kommer till nytta i transportsektorn och lantbruk. Under 2020 producerades ca 140 000 ton biogödsel på anläggningen i Helsingborg som återförs av lantbrukare till åkermarker.

 

Läs vidare

Flytande växtnäring tillverkad i Helsingborg lanseras på Plantagen

I april lanseras Bonbio Växtnäring, en flytande växtnäring som framställs av biogödsel på anläggningen i Helsingborg. Till en början kommer Bonbio Växtnäring att säljas...
Läs mer
Kundträff på anläggningen i Helsingborg.

Kundträff på anläggningen i Helsingborg

Torsdagen den 3:e september arrangerades Bionds kundträff på anläggningen i Helsingborg. Uppdatering kring verksamheten följdes av rundvisning på anläggningen och mingel. ...
Läs mer

Mikael Tegnér ny platschef för Bionds anläggningar i Helsingborg och Sävsjö

Den 1 juni 2020 tillträder Mikael Tegnér som ny platschef för Bionds anläggningar i Helsingborg och Sävsjö....
Läs mer
Visa alla nyheter