Utökad kapacitet för biogas på anläggningen i Sävsjö

Biond investerar i utökad kapacitet i anläggningen för biogasproduktion i Sävsjö vilket kommer att säkra hanteringen av organiskt avfall i regionen och ge ökad produktion av förnybar biogas till den lokala kollektivtrafiken.

Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Ett av Bionds mål är att hitta möjligheter för utökad verksamhet på våra anläggningar i Helsingborg och Sävsjö. Under 2019 driftsattes en ny förbehandlingsanläggning i Helsingborg vilket har medfört ökad kapacitet, större klimatnytta och en bättre arbetsmiljö för Bionds anställda.

 

I år sker ytterligare investeringar i anläggningen i Sävsjö med syfte att utöka kapaciteten för flakfyllning och tankning av biogas. Ny högtryckskompressor, fler flakfyllningsplatser samt ny ledning till tankstationen kommer att färdigställas under våren. Den nya kompressorn är anpassad för en produktionskapacitet om 30 GWh biogas årligen jämfört med dagens kapacitet om ca 18 GWh biogas.

 

Byggnationen pågår under våren och anläggningen beräknas vara färdigställd i början av juni 2020. Mark- och byggarbeten utförs av det lokala företaget Holst Entreprenad. Maskininstallationerna utförs av Processkontroll GT.

 

Biond anläggning Sävsjö

Byggnation av utökad kapacitet för biogas i Sävsjö. Foto: Biond

 

Den utökade biogaskapaciteten möjliggörs av ett 10-årigt avtal som Biond har tecknat med FordonsGas Sverige avseende produktion av ca 13 GWh biogas. Avtalet innebär en nästan fördubbling av nuvarande biogasproduktion och det förnybara drivmedlet kommer att användas i den lokala kollektivtrafiken. FordonsGas Sverige monterar en ny tankstation på Bionds anläggning i Sävsjö samt transporterar biogasen på sk. gasflak till bussdepåerna och tankstationerna i Nässjö och Vetlanda.

Läs vidare

Bionds biocirkulärra anläggning i Helsingborg.

Från och med 23 april 2024 ägs den delen av verksamheten som hör till Helsingborg av Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

...
Läs mer
Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Sävsjö Biogasanläggning firar 10 års jubileum.

Tack vare framsynta lantbrukare i trakten som med stort engagemang och vilja bidrog till att Sävsjö Biogasanläggning kom på plats. Med stallgödsel som huvudsaklig råvara leve...
Läs mer

Flytande växtnäring tillverkad i Helsingborg lanseras på Plantagen

I april lanseras Bonbio Växtnäring, en flytande växtnäring som framställs av biogödsel på anläggningen i Helsingborg. Till en början kommer Bonbio Växtnäring att säljas...
Läs mer
Visa alla nyheter