OX2 Biogas blir Biond

Vi har antagit en av vår tids största utmaningar – omställningen till en hållbar avfallshantering. När vi utvecklar vår verksamhet inom cirkulär bioekonomi gör vi det med ett nytt namn och utseende, men med samma glädje och grundtanke. Att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom att ta tillvara på avfallet som en värdefull resurs.

De senaste åren har vi lyft affärsmässigheten i vår bransch till nästa nivå och jobbat aktivt för att hitta nya affärsidéer och möjligheter för det biologiska avtalet. Med en total årlig produktion om cirka 90 GWh biogas och 200 000 ton biogödsel är vi idag en av de största biogasproducenterna i Sverige och har kommit en bra bit på vägen mot en hållbar avfallshantering.

 

Idag byter vi namn från OX2 Biogas till Biond. Följ oss på resan.

Läs vidare

Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Sävsjö Biogasanläggning firar 10 års jubileum.

Tack vare framsynta lantbrukare i trakten som med stort engagemang och vilja bidrog till att Sävsjö Biogasanläggning kom på plats. Med stallgödsel som huvudsaklig råvara leve...
Läs mer

Flytande växtnäring tillverkad i Helsingborg lanseras på Plantagen

I april lanseras Bonbio Växtnäring, en flytande växtnäring som framställs av biogödsel på anläggningen i Helsingborg. Till en början kommer Bonbio Växtnäring att säljas...
Läs mer
Direktspridning av biogödsel

Vårspridning av biogödsel på Krokstorps gård

Onsdagen den 9:e mars besökte Biond Krokstorps gård och närvarade vid en direktspridning av biogödsel på åkrarna vid Långeberga, endast fem kilometer från biogasanläggning...
Läs mer