Sävsjö Biogasanläggning firar 10 års jubileum.

Tack vare framsynta lantbrukare i trakten som med stort engagemang och vilja bidrog till att Sävsjö Biogasanläggning kom på plats. Med stallgödsel som huvudsaklig råvara levererade anläggningen runt 10 GWh dom första åren.
Idag 10 år senare producerar och levererar Sävsjö 21 GWh, det motsvarar 2, 4 miljoner liter bensin eller en sträcka på 600 varv kring ekvatorn om bilen drar en liter /mil.
Det hade inte vart möjligt utan våra två lokala stjärnor Tomas & Anton som driftar och underhåller anläggningen
Tittar vi framåt så ser framtiden ljus ut för grön energi i alla dess former.
Fortsatt finns möjligheter att utveckla Sävsjös biogasanläggning, till exempel med likvifiering av gasen, dvs göra den flytande.
Då är det även möjligt ta bort 100 gram CO2 ur atmosfären permanent per ton stallgödsel som Sävsjö biogasanläggning gör gas av.

På ett år skulle det motsvara ca 7000 ton grön koldioxid (CO2) utöver biogasen som levereras.

 

Tisdagen den 6:e september 2022 kommer särskilt inbjudna delta på anläggningens jubileumsfirande.

 

För mer information:
Kontakta Driftchef Thomas Hermansson 072-450 25 228, thomas.hermansson@biond.se