Ökad användning av biogas och minskade utsläpp 2018

Användningen av biogas gick upp med 29 procent mellan 2017 och 2018. Trots att biogasproduktionen i Sverige var nästan oförändrad så steg användningen kraftigt på grund av en fördubblad import. Det visar Energimyndighetens rapport om produktion av biogas och användning av rötrester.

Helsingborg. Biogasanläggningen i Helsingborg är bland de största i Sverige. Foto: NSR

Idag släppte Energimyndigheten en ny rapport om produktion av biogas och användning av rötrester i Sverige 2018. Produktionen av biogas i Sverige 2018 är i princip oförändrad mot 2017 och uppgår till strax över två terawattimmar. Under 2018 användes omkring 3,7 terawattimmar biogas i Sverige, att jämföra med cirka 2,9 terawattimmar 2017.

 

Trots oförändrad biogasproduktion 2018 fortsatte användningen att stiga kraftigt. Ökningen beror på en fördubblad import under året, varav två tredjedelar från Danmark. Den svenska biogasen används huvudsakligen till fordongsgas. Av importen användes omkring en tredjedel som fordongsas, medan resten framförallt ersatte naturgasanvändning i industri och uppvärmning.

 

Vid svenska biogasanläggningar producerades under 2018 även 2,8 miljoner ton näringsrik rötrest där 86 procent (2,4 miljoner ton) användes som gödningsmedel i jordbruket. Det ersatte därmed stora mängder mineralgödsel, med minskade utsläpp som följd.

 

Återvinning av matavfall är avgörande för ett hållbart resursutnyttjande.

Återvinning av matavfall är avgörande för ett hållbart resursutnyttjande.

 

”Biogas minskar utsläppen på flera sätt. Främst för att den ersätter fossila bränslen, men också för att biogödsel ersätter mineralgödsel i jordbruket. Utsläppen minskar också när stallgödsel rötas till biogas eftersom metanutsläpp från gödselhanteringen minskar” säger analytiker Johan Harrysson på Energimyndigheten.

 

Använding av svensk biogas 2018

Källa: Energimyndigheten

Område

Användning (GWh)

Fördelning (%)

Förändring mot 2017 (%)

Uppgradering

1296

63

-1

Värme

401

20

4

El

43

2

-20

Industriell användning

52

3

7

Övrig användning

27

1

16

Fackling

211

10

3

Saknad data/
Värmeförluster

14

1

-5

SUMMA

2 044

100

0,2

Läs Energimyndighetens rapport: här

Läs vidare

Peter Forhaug tillträder som ny vd för Biond

Bionds styrelse har utsett Peter Forhaug till ny vd för Biond. Han blir ansvarig för att ytterligare förstärka verksamheten och driva företagets satsning inom cirkulär avfall...
Läs mer

Biogasutredningen:
Mer stöd till svensk biogas

Biogasmarknadsutredningen lämnades till energiminister Anders Ygeman i slutet av december förra året. Utredningen föreslår ett nytt och utvecklat stödsystem som syftar till a...
Läs mer

Anna Stahlin Granath

Är du journalist eller representerar media? Kontakta gärna Anna Stahlin Granath med din förfrågan via telefon eller mail nedan.

Visa alla nyheter