Ny förbehandlingsanläggning i Helsingborg

Den nya förbehandlingsanläggningen i Helsingborg förbättrar hanteringen av matavfall och annat organiskt avfall i regionen och ger ökad klimatnytta, bättre arbetsmiljö och högre effektivitet. Investeringen på ca 50 miljoner kronor har finansierats av Biond med bidrag från Klimatklivet.

Förbehandlingsanläggning för matavfall i Helsingborg

Förbehandlingsanläggning för matavfall i Helsingborg

Årligen uppkommer ca en miljon ton matavfall i den svenska livsmedelskedjan varav den största delen, närmare 70 procent, genereras i hushållen. På anläggningen i Helsingborg hanterar Biond förbehandling av ca 30 000 ton matavfall årligen. Vad som tidigare var en avfallsanläggning kan vi idag betrakta som en modern biocirkulär industri där Biond tar ansvar för hela kedjan, från behandling av organiskt matavfall till förädling och tillverkning av biogas för transportsektorn och näringsåterförsel i form av biogödsel till  lantbruket.

 

Biond medarbetare

Biond medarbetare på anläggningen i Helsingborg.

 

Biond har med bidrag från Klimatklivet finansierat byggnationen av en ny förbehandlingsanläggning i Helsingborg i syfte att förbättra förbehandlingsprocessen, öka kapaciteten på anläggningen och förbättra arbetsmiljön. Den nya moderna och effektiva förbehandlingsanläggningen har en kapacitet på 40 000 ton organiskt matavfall per år jämfört med den tidigare anläggningen som tog emot 24 000 per år.

 

På förbehandlingsanläggningen blir matavfall homogeniserat och utspätt inför vidare behandling och rötning till biogas och biogödsel. Plast, förpackningar och andra oönskade föremål eller material sorteras delvis bort och lämnar plats för en mer lätthanterlig och pumpbar produkt, sk slurry.

 

Mottagningen av matavfall sker inom en sluten miljö inomhus vilket bidrar till en effektiv hantering, god arbetsmiljö och minskar risken för dålig lukt till omgivningen.

Läs vidare

Bionds biocirkulärra anläggning i Helsingborg.

Från och med 23 april 2024 ägs den delen av verksamheten som hör till Helsingborg av Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

...
Läs mer
Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Sävsjö Biogasanläggning firar 10 års jubileum.

Tack vare framsynta lantbrukare i trakten som med stort engagemang och vilja bidrog till att Sävsjö Biogasanläggning kom på plats. Med stallgödsel som huvudsaklig råvara leve...
Läs mer

Flytande växtnäring tillverkad i Helsingborg lanseras på Plantagen

I april lanseras Bonbio Växtnäring, en flytande växtnäring som framställs av biogödsel på anläggningen i Helsingborg. Till en början kommer Bonbio Växtnäring att säljas...
Läs mer
Visa alla nyheter