Mikael Tegnér ny platschef för Bionds anläggningar i Helsingborg och Sävsjö

Den 1 juni 2020 tillträder Mikael Tegnér som ny platschef för Bionds anläggningar i Helsingborg och Sävsjö.

Mikael Tegnér har 20 års erfarenhet från produktion inom kemiindustrin och har jobbat med bl.a. produkt- och processutveckling, projektledning, kvalitets- och miljöarbete, farligt gods, REACH-frågor samt tekniska investeringar och ledningsgruppsarbete. I tidigare roller på bl.a. Kemira Kemi AB, Alufluor AB och Yara AB har Mikael arbetat med att optimera processer och arbetssätt för att förbättra miljöprestanda och lönsamhet.

 

Relationerna med Bionds samarbetspartners är något Mikael värnar starkt om och han har för avsikt att jobba vidare på den goda dialog som Biond utvecklat med kunderna och andra intressenter. Han efterträder därmed Åsa Yhlen som innehaft rollen sedan 2018.

 

– Jag brinner för det cirkulära tänket och tycker det ska bli spännande att få hjälpa till med omställningen till fossilfri energi. Min ambition framåt är att jobba för att stärka Bionds lönsamhet samt att ytterligare bygga vidare på företagets goda relationer med sin omvärld, säger Mikael Tegnér.

 

Biond erbjuder kommuner och företag utveckling, drift och kommersiell förvaltning av avfalls- och energianläggningar i syfte att göra dessa mer lönsamma och cirkulära.

 

Biond är en av Sveriges största biogasproducenter med en årlig produktion om ca 90 GWh biogas och 200 000 ton biogödsel. Bolaget driver för närvarande två biocirkulära anläggningar, en utanför Helsingborg och en i Sävsjö. Biond samarbetar med systerföretaget Bonbio för utveckling av innovativa produkter av organiskt avfall.

Läs vidare

Bionds biocirkulärra anläggning i Helsingborg.

Från och med 23 april 2024 ägs den delen av verksamheten som hör till Helsingborg av Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

...
Läs mer
Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Sävsjö Biogasanläggning firar 10 års jubileum.

Tack vare framsynta lantbrukare i trakten som med stort engagemang och vilja bidrog till att Sävsjö Biogasanläggning kom på plats. Med stallgödsel som huvudsaklig råvara leve...
Läs mer

Flytande växtnäring tillverkad i Helsingborg lanseras på Plantagen

I april lanseras Bonbio Växtnäring, en flytande växtnäring som framställs av biogödsel på anläggningen i Helsingborg. Till en början kommer Bonbio Växtnäring att säljas...
Läs mer
Visa alla nyheter