Kundträff på anläggningen i Helsingborg

Torsdagen den 3:e september arrangerades Bionds kundträff på anläggningen i Helsingborg. Uppdatering kring verksamheten följdes av rundvisning på anläggningen och mingel.

Kundträff på anläggningen i Helsingborg.

Kundträff på anläggningen i Helsingborg.

Inbjudna kunder och samarbetspartners samlades på Bionds anläggning i Helsingborg för att få mer information om de senaste aktiviteterna på anläggningen och utbyta erfarenheter om processen för avfallsåtervinning och produktion av biogas och biogödsel.

 

Peter Forhaug, tf vd Biond, presenterade Bionds verksamhet och kommenterade vikten av ett nytt och utvecklat stödsystem för den inhemska biogasproduktionen. Långsiktiga spelregler för biogas i Sverige spelar en betydande roll för bolagets affärsutveckling och lönsamhet på sikt.

 

Kundbesök i Helsingborg.

Den nya anläggningen har en kapacitet på 40 000 ton organiskt matavfall per år.

 

Mikael Tegnér, platschef för anläggningen i Helsingborg, gav en kort presentation av industriprocessen på anläggningen, från mottagning av organiskt avfall till produktion och leverans av biogas och biogödsel. Gästerna fick sedan besöka den nya anläggningen med en kapacitet på 40 000 ton organiskt matavfall per år och en modern och effektiv förbehandlingsprocess.

 

Inledningsvis bjöds deltagarna på en lättare lunch och basilika från Bionds dotterbolag, Bonbio. Basilikan odlas hydroponiskt på växtnäring framställd av rötresten från biogasproduktionen från Biond i Helsingborg.

Läs vidare

Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Sävsjö Biogasanläggning firar 10 års jubileum.

Tack vare framsynta lantbrukare i trakten som med stort engagemang och vilja bidrog till att Sävsjö Biogasanläggning kom på plats. Med stallgödsel som huvudsaklig råvara leve...
Läs mer

Flytande växtnäring tillverkad i Helsingborg lanseras på Plantagen

I april lanseras Bonbio Växtnäring, en flytande växtnäring som framställs av biogödsel på anläggningen i Helsingborg. Till en början kommer Bonbio Växtnäring att säljas...
Läs mer
Direktspridning av biogödsel

Vårspridning av biogödsel på Krokstorps gård

Onsdagen den 9:e mars besökte Biond Krokstorps gård och närvarade vid en direktspridning av biogödsel på åkrarna vid Långeberga, endast fem kilometer från biogasanläggning...
Läs mer
Visa alla nyheter