Krav på separat insamling av matavfall från hushåll senast 2021

Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen nya bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av hushållens matavfall senast 2021. Biond välkomnar beslutet och ser det som förutsättning för hållbar resurshushållning

En tredje del av all mat som produceras i världen slängs varje år och i Sverige uppgår mängden mat- och restavfall till närmare 220 kilo per person årligen. Separat insamling av matavfall bidrar till att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar och energin som finns i matavfallet tillvaratas. Matrester innehåller mycket energi och en påse med matavfall som väger 1 kg räcker till att köra en biogasbil nästan 2 kilometer.

 

Enligt statistisk från Avfall Sverige samlar 73 procent av Sveriges samtliga kommuner källsorterat matavfall i varierande omfattning. Många kommuner har insamling från hushåll, storkök och restauranger medan ett fåtal endast från storkök och restauranger.

 

När matavfall sorteras för separat insamling kan det omvandlas till biogas som används som fossilfritt drivmedel i transportsektorn. Dessutom produceras biogödsel som sprids som näringsrikt gödselmedel på jordbruksmark. Biond välkomnar bestämmelsen om separat matavfallsinsamling och ser det som en förutsättning för cirkulär ekonomi och hållbar resurshushållning.

Läs vidare

Bionds biocirkulärra anläggning i Helsingborg.

Från och med 23 april 2024 ägs den delen av verksamheten som hör till Helsingborg av Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

...
Läs mer
Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Sävsjö Biogasanläggning firar 10 års jubileum.

Tack vare framsynta lantbrukare i trakten som med stort engagemang och vilja bidrog till att Sävsjö Biogasanläggning kom på plats. Med stallgödsel som huvudsaklig råvara leve...
Läs mer

Flytande växtnäring tillverkad i Helsingborg lanseras på Plantagen

I april lanseras Bonbio Växtnäring, en flytande växtnäring som framställs av biogödsel på anläggningen i Helsingborg. Till en början kommer Bonbio Växtnäring att säljas...
Läs mer
Visa alla nyheter