Krav på separat insamling av matavfall från hushåll senast 2021

Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen nya bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av hushållens matavfall senast 2021. Biond välkomnar beslutet och ser det som förutsättning för hållbar resurshushållning

En tredje del av all mat som produceras i världen slängs varje år och i Sverige uppgår mängden mat- och restavfall till närmare 220 kilo per person årligen. Separat insamling av matavfall bidrar till att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar och energin som finns i matavfallet tillvaratas. Matrester innehåller mycket energi och en påse med matavfall som väger 1 kg räcker till att köra en biogasbil nästan 2 kilometer.

 

Enligt statistisk från Avfall Sverige samlar 73 procent av Sveriges samtliga kommuner källsorterat matavfall i varierande omfattning. Många kommuner har insamling från hushåll, storkök och restauranger medan ett fåtal endast från storkök och restauranger.

 

När matavfall sorteras för separat insamling kan det omvandlas till biogas som används som fossilfritt drivmedel i transportsektorn. Dessutom produceras biogödsel som sprids som näringsrikt gödselmedel på jordbruksmark. Biond välkomnar bestämmelsen om separat matavfallsinsamling och ser det som en förutsättning för cirkulär ekonomi och hållbar resurshushållning.

Läs vidare

Peter Forhaug tillträder som ny vd för Biond

Bionds styrelse har utsett Peter Forhaug till ny vd för Biond. Han blir ansvarig för att ytterligare förstärka verksamheten och driva företagets satsning inom cirkulär avfall...
Läs mer

Biogasutredningen:
Mer stöd till svensk biogas

Biogasmarknadsutredningen lämnades till energiminister Anders Ygeman i slutet av december förra året. Utredningen föreslår ett nytt och utvecklat stödsystem som syftar till a...
Läs mer

Anna Stahlin Granath

Är du journalist eller representerar media? Kontakta gärna Anna Stahlin Granath med din förfrågan via telefon eller mail nedan.

Visa alla nyheter