Information till alla kunder som använder Biond Helsingborgs biogödsel

SPCR-120, regelverk för certifierad biogödsel
Regelverket för SPCR-120 förändrades from 1 januari 2020 gällande kravet på synliga föroreningar i biogödseln. Det nya glidande medelvärdet av synliga föroreningar får ej överstiga 10 cm2/kg biogödsel. Enstaka prover får ej överstiga 20 cm2/kg biogödsel.

 

Biogödseln från anläggningen i Helsingborg hade i februari ett glidande medelvärde på 15,1 cm2/kg biogödsel.

 

Dispens
20 februari 2020 mottog Biond återkoppling på dispensansökan som skickades in i slutet avnovember 2019. I och med dispensen gäller följande:

 

 

Informationsmöte och veckobrev
27 februari bjöd Biond in till ett informationsmöte gällande den rådande situationen av biogödseln. 28 februari medverkade Biond på ett informationsmöte anordnat av lantbrukare i regionen. Representanter från NSR medverkade på dessa träffar. Avfall Sverige och Rise medverkade 28 februari. Uppdaterad information skickas löpande i ett veckobrev.

 

Åtgärder
Ett flertal åtgärder har utförts genom åren. Dessvärre så har det inte fått den effekt som vi förväntat oss.

 

Genomförda åtgärder

 

För att få ner halten av synliga föroreningar i biogödseln så görs nu följande:

 

Kommande aktiviteter

 

Provtagning
Biond kommer att ta veckovisa prover på den utgående biogödseln för att se att de åtgärder som görs ger resultat. Proverna skickas iväg till ett ackrediterat laboratorium. De första provsvaren som mottogs v.11 tyder på att den provisoriska silen har en effekt på de synliga föroreningarna i biogödsel. Vi är försiktigt optimistiska och inväntar nu fortsatta veckoprover samt månadsprov för det glidande medelvärdet.

 

Arbetsgrupp
På informationsträffarna så uppkom det önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från er kunder och oss som producent. Detta tycker vi är ett bra förslag för att öka transparensen och dialogen med er lantbrukare. Vi har fått in intresseanmälningar från kunder som vill delta i arbetsgruppen. Mikael Bergkvist på Biond kommer att bjuda in till ett första möte den kommande månaden.

 

För mer information kontakta:

 

Mikael Bergkvist, Account Manager, mikael.bergkvist@biond.se
Åsa Yhlen, Platschef,  asa.yhlen@biond.se

Läs vidare

Peter Forhaug tillträder som ny vd för Biond

Bionds styrelse har utsett Peter Forhaug till ny vd för Biond. Han blir ansvarig för att ytterligare förstärka verksamheten och driva företagets satsning inom cirkulär avfall...
Läs mer

Biogasutredningen:
Mer stöd till svensk biogas

Biogasmarknadsutredningen lämnades till energiminister Anders Ygeman i slutet av december förra året. Utredningen föreslår ett nytt och utvecklat stödsystem som syftar till a...
Läs mer

Anna Stahlin Granath

Är du journalist eller representerar media? Kontakta gärna Anna Stahlin Granath med din förfrågan via telefon eller mail nedan.

Visa alla nyheter