Biond tecknar långsiktigt avtal med FordonsGas

Biond har tecknat ett 10-årigt avtal med FordonsGas Sverige avseende ca 13 GWh biogas. Avtalet innebär att Bionds anläggning i Sävsjö nu kan växa genom ökad produktion, utbyggnad och rekrytering av personal. Den närproducerade gasen kommer att användas som drivmedel för busstrafiken i Jönköpings län.

Nytt avtal. Bionds biogas används som drivmedel för busstrafiken i Jönköpings län. Foto: JLT

Avtalet med Fordonsgas om 13 GWh innebär nästan en fördubbling av nuvarande biogasproduktion i Sävsjö. För att öka produktionen kommer Biond att investera 6 miljoner kr, varav 2,8 miljoner kr från Klimatklivet, i en utbyggnad av anläggningen. Dessutom kommer ytterligare en person att anställas.

 

– Vår målsättning och strategi har sedan 2017 varit att öka produktionen i Sävsjö. Tack vare ett nära samarbete mellan FordonsGas Sverige och Buss i Väst (Bivab) som resulterat i detta avtal kan vi nu fullfölja vår intention och satsa på framtiden, vilket känns jättekul, säger Åsa Yhlen, platschef.

 

Biogasen i Sävsjö produceras idag huvudsakligen från flytgödsel som hämtas ifrån lantbruk i närområdet. För att öka produktionen av biogas kommer Biond att ta in mer matavfall, slaktavfall och annat organiskt avfall.

 

– Vi är glada över att kunna köpa biogasen från en lokal producent. När vi åker buss och kör bil på vårt eget avfall ser vi verkligen biogasens styrka. Med rätt krav i upphandlingarna kan vi sluta kretsloppet och få en hållbar transportlösning säger Danny Wong, marknadschef FordonsGas Sverige AB.

 

FordonsGas kommer sälja vidare biogasen till Bivab som vunnit upphandlingen gällande länstrafiken i Jönköpings län. Bivab kommer sedan att distribuera biogasen till sina underleverantörer och även anordna den tankstationsinfrastruktur som krävs.

 

– Vi är mycket nöjda och stolta att kunna köra på lokalproducerad biogas, och bidra till att biogasen sprids i hela länet säger Christer Pettersson, vd Bivab.

 

– Detta är väldigt positivt för regionen, det lokala näringslivet och vi tar viktiga steg mot ett mer hållbart samhälle avslutar Åsa Yhlen.

 

För mer information kontakta:
Åsa Yhlen, platschef Biond, mobil 076-783 38 00 mail: asa.yhlen@biond.se

Läs vidare

Hjälp oss att återvinna matavfall på rätt sätt!

Det är inte alltid helt enkelt att hålla reda på vad man som hushåll ska och inte ska slänga i sin matavfallspåse. Påsen samlas in av kommunen och hamnar hos oss på anlägg...
Läs mer
Förbehandlingsanläggning för matavfall i Helsingborg

Ny förbehandlingsanläggning i Helsingborg

Den nya förbehandlingsanläggningen i Helsingborg förbättrar hanteringen av matavfall och annat organiskt avfall i regionen och ger ökad klimatnytta, bättre arbetsmiljö och h...
Läs mer

Anna Stahlin Granath

Är du journalist eller representerar media? Kontakta gärna Anna Stahlin Granath med din förfrågan via telefon eller mail nedan.

Visa alla nyheter