Integritetspolicy

Biond Holding AB och alla våra dotterbolag arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Bonbio Holding AB endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter inom Biond Holding AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Denna integritetspolicy gäller för Biond Holding AB (556889-1567) och samtliga bolag inom koncernen.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det Biond bolag som anges som ansvarig för den tjänst du visat intresse för/har avtal med, eller hanteras inom.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

När du samarbetar med oss, använder våra tjänster, eller besöker vår hemsida, kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Vi sparar också information som du uppger i kontakt med oss.

  • Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, adress
  • Tekniska uppgifter: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem
  • Extra skyddsvärda uppgifter såsom personnummer, kontonummer, hanteras endast i de fall det är absolut nödvändigt och då med begränsad access och vidtagna säkerhetsåtgärder.

Om cookies på våra webbplatser

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Vi använder cookies för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra dem. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik. Ditt IP-nummer lagras i statistiksyfte. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av Bonbio AB.

Det finns två typer av cookies. Den ena kallas för session cookies. Den fungerar så att den lagras tillfälligt i din dators minne när du är inne och surfar på webbplatsen, för att sedan försvinna i samband med att du stänger din webbläsare.

När du surfar runt på våra webbplatser, används session cookies i exempelvis formulär. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa tillbaka en sida. På så sätt slipper du fylla i alla dina uppgifter igen.

Den andra typen av cookie kallas permanenta cookies och sparar en fil under en längre tid på din dator. Den använder vi oss av för att hålla reda på vissa inställningar du gjort på våra webbplatser, t.ex. din senast gjorda inloggning eller senast valda språk. Det är alltså enbart för att du inte ska behöva fylla i sådant på nytt nästa gång du besöker hemsidan. Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet så länge du inte raderar dem eller i max tolv (12) månader.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics och Google Adwords. De cookies som används är både tillfälliga cookies (session cookies) och permanenta. Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet så länge du inte raderar dem eller i max tolv (12) månader.

Ta bort cookies

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet.

Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på våra webbplatser. Om du fortsätter att använda våra webbplatser utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Kameraövervakning Biond Production Helsingborg

Biond Production Helsingborg har i sin verksamhet miljötillstånd som ställer krav på kamerabevakning i produktionen.

Inkommande avfall till förbehandlingen tippas i fickor och matas därefter direkt in i processen. För att säkerställa att inte främmande föremål och föroreningar hamnar i processen så behöver mottagningskontroll ske av allt inkommande avfall.

Individuella rättigheter

Individer som finns med på inspelat material har rätt att se de bilder där de finns med. Inspelningstillfälle måste anges av den som önskar att se material där de förekommer.

Hantering av inspelat material

Inspelat material sparas på inspelningsenhet. Automatisk rensning av inspelat material sker efter 14 dagar. Vid behov av utredning av inkommande avfall då avvikelser upptäckts kan materialet lagras under längre tid, dock maximalt två månader.

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Biond Holding AB behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera produkter och tjänster enligt avtal
  2. För att vi ska kunna kommunicera och upprätthålla en relation med dig före, under och efter avtal eller samarbetsförhållanden.
  3. För marknadsföringsändamål, såsom att informera om våra tjänster och om utvecklingen i stort inom förnybar energi

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter

Biond Holding AB behandlar de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja det vi enligt avtal är förpliktigade till. Efter avslutade avtal sparar vi nödvändiga data utifrån rättsliga skyldigheter såsom Bokföringslagen och preskriptionstider. I de fall laglig grund krävt behandling av extra skyddsvärda uppgifter, såsom personnummer eller kontonummer, kommer dessa att gallras senast 30 dagar efter avslutat avtal, alternativt efter rättsliga skyldigheter har upphört.

Utifrån berättigat intresse sparar vi kontaktuppgifter efter avslutat avtal med syfte att ingå nya liknande samarbeten. Vi sparar kontaktuppgifter till presumtiva kunder efter att ömsesidigt intresse har visats. Gallring sker årligen för att hålla våra kontaktuppgifter relevanta.

I en del fall, såsom vid CV-hantering, behöver vi ditt samtycke för att behandla dina uppgifter. I dessa fall får du samtycka till just denna behandling.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden som utför uppgifter för Biond Holding AB:s räkning. Dessa personuppgiftsbiträden kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för, och enligt Biond Holding AB:s instruktioner.

Utlämnande sker enligt rättsliga förpliktelser och praxis till t.ex. myndigheter, revisorer och advokater.

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, förutom i enlighet med denna policy.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss när som helst om du vill veta mer om vårt arbete kring din integritet, eller om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter. I vissa fall måste vi dock behålla dem av rättsliga skäl. Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Bonbio Holding AB

Lilla Nygatan 1
111 28 Stockholm

Biond Holding AB Dataskyddsansvarig

integrity@biond.se

Biond Växel: 042-246040

Denna integritetspolicy gäller fr o m 2018-05-25 och uppdaterades senast den 2018-11-27.