Innovation:
Ett cirkulärt resursutnyttjande

Biond lyfter affärsmässigheten till nästa nivå i vår bransch. Tillsammans med lokala partners jobbar vi aktivt för att hitta nya affärsidéer och ytterligare värde för det organiska avfallet.

Återvinning av organiskt avfall

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs varje år och i Sverige uppgår mängden mat- och restavfall till närmare 220 kilo per person årligen. För det matavfall och annat organiskt substrat som inte kan förebyggas är återvinning och effektiv avfallshantering avgörande i omställningen till ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande.

 Återvinning av matavfall är avgörande för ett hållbart resursutnyttjande.

Hållbart. Återvinning av matavfall är avgörande för ett hållbart resursutnyttjande.

 Växtnäring från matavfall används i hydroponiska odlingar.

Matproduktion. Växtnäring från matavfall används i hydroponiska odlingar.

Biogas, biogödsel, fjärrvärme och växtnäring redan idag

På Bionds anläggningar i Helsingborg och Sävsjö tillämpar vi en cirkulär avfallshantering där organiskt avfall hanteras som en värdeskapande resurs. Av mat- och restavfall producerar Biond redan idag förnybar biogas, certifierad biogödsel och hållbar fjärrvärme.

Vår växtnäringsdel Bonbio tar tillvara på den näringsrika biprodukt som blir över i produktionen av biogas från matavfall och förädlar den till organisk flytande växtnäring. Växtnäringen kan sedan användas i till exempel hydroponisk odling av sallat och örter till restauranger och livsmedelsbutiker. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära avfallshanteringen.

Flera samhällsnyttor i framtiden

Biond ser ständig förnyelse och innovation som en förutsättning för en långsiktigt konkurrenskraftig utveckling av vår verksamhet. Vi utforskar nya hållbara sätt att ta tillvara på avfallet och samverkar med näringsliv och offentliga aktörer i vår region för att skapa ytterligare värden för samhället.

Genom analyser av olika substrat och produktionsprocesser söker vi att ständigt optimera produktionen av biogas och biogödsel på våra anläggningar.

Vi undersöker även framställningen av biokol från olika avfallsströmmar och utvärderar dess potential och klimatnytta som jordförbättringsmedel och möjlig kolsänka för lantbruk, trädgårdsodlingar och planteringar. Produktionen av biokol från avfall som hittills har bränts eller gjorts till kompost blir ett hållbart sätt att återvinna avfallet och ställa om till cirkulär ekonomi.

Biond ser även ett ökat behov av energilagring vid produktion av överskottsel från vind och sol. Power to Gas tekniken tar tillvara på vindkraftens överskott av produktion där det uppstår och genom metanisering av CO2 omvandlar den förnybara elen till biogas som kan lagras och distribueras i gasnätet. Vindkraften blir biogas som används som förnybart drivmedel i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Vi är intresserade av nya produkter som gör skillnad för både hälsan och miljön och som främjar en cirkulär ekonomi.

Power to Gas. Överskottet av vindkraftsproduktion omvandlas till biogas genom metanisering.

Vill du samarbeta med oss?

Biond erbjuder teknisk och kommersiell förvaltning av anläggningar för avfallshantering och biogasproduktion. Kontakta oss för affärsidéer och samarbeten som bidrar till en cirkulär ekonomi.