Bonbio: biologisk växtnäring återvunnen från matavfall

På anläggningen i Helsingborg tar vi tillvara på den näringsrika restprodukt som blir över efter produktionen av biogas och biogödsel och förädlar den till en flytande växtnäring som används för att odla nya grödor och växter. Vi kallar den Bonbio – den goda växtnäringen som sluter cirkeln i den cirkulära avfallshanteringen.

Här kan du köpa Bonbio växtnäring

Växtnäring i ett kretslopp

På Biond insåg vi tidigt att det fanns en fantastisk möjlighet att skapa nytt liv av den näring som finns i matavfall. Vi har utvecklat ett koncept där matavfall och annat organiskt avfall som återvinns på anläggningen i Helsingborg behandlas till biogas och biogödsel som kommer till nytta lokalt och regionalt. För att effektivisera biogödsel och bredda dess användningsområde har vi sedan förädlat den ytterligare till Bonbio Växtnäring – en flytande växtnäring i koncentrerad form fylld med god näring.

Biologiskt framställd näring

Med hjälp av en biologisk framställningsprocess med flera olika bakterier, skapar vi på Biond vår unika växtnäring. Efter att matavfallet rötas till biogas och biogödsel låter vi fler bakterier bryta ner organiskt bundna näringsämnen till mer lättillgängliga former för växterna. Samtidigt har vi kvar olika mikronäringsämnen. Detta gör att vi får en växtnäring som vi älskar, med hög prestanda och lågt fotavtryck.

Ger friska och välmående växter – inne som ute

Bonbio Växtnäring har en naturlig bra balans med alla makro- och mikronäringsämnen som behövs för att få friska och välmående plantor med en bra tillväxt. Växtnäringen kan användas till odlingar både inomhus och utomhus oavsett om du är hemmaodlare eller bedriver storskalig odlingsverksamhet. VINASS används inte i framställningen av vår näring.

Återförsäljare av Bonbio växtnäring 2022

Under 2022 kan du köpa Bonbio växtnäring hos Skånefrö

Läs vidare om Biond

Om Biond

I en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi tar Biond ansvar för hela kedjan, från avfall till förädling till värdefulla produkter för transport, industri, lantbruk och konsumenter.

Läs mer

Organiskt avfall

I en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi tar Biond ansvar för hela kedjan, från avfall till förädling till värdefulla produkter för transport, industri, lantbruk och konsumenter.

Läs mer

Intresserad av Bonbio Växtnäring?

Vi fokuserar på forskning och innovation inom cirkulär ekonomi och utvecklar hållbara produkter för samhället. Kontakta oss om du vill veta mer om vår flytande växtnäring eller önskar beställa den till din butik eller odlingsverksamhet.

Dante Torén

Dante Torén

Projektansvarig för Bonbio Växtnäring