Bättre utfall av avfall

Biond ser värde och nya möjligheter där andra ser skräp och avfall. Vi förädlar mögliga matrester, fiskrens och annat organiskt avfall till förnybar biogas, biogödsel och flera hållbara nyttor för samhället.

Läs mer

Biocirkulär industri

Biond tar tillvara på organiskt avfall i våra anläggningar i Sverige. Vad som tidigare var en avfallsanläggning kan vi nu betrakta som en modern och biocirkulär industri. Det är en plats där vi ser avfall som en mycket värdefull resurs som vi kan förädla till nya produkter, till exempel förnybar biogas för hållbara transporter, fjärrvärme för uppvärmning av byggnader, biogödsel och växtnäring till åkrar och odlingar samt bladgrönt till restauranger och livsmedelsbutiker.

Våra tjänster och produkter

Drift av anläggningar

Biond erbjuder kommuner och företag en framåtlutad utveckling, drift och kommersiell förvaltning av anläggningar för återvinning och behandling av organiskt avfall.

Biogas

Rötning av organiskt avfall resulterar i en rågas som Biond uppgraderar till biogas – ett förnybart drivmedel med stora fördelar för transportsektorn och svensk industri.

Biogödsel

Biond erbjuder lantbrukare certifierad biogödsel, en rötrest som uppkommer vid produktionen av biogas. Viktiga växtnäringsämnen återförs till jordbruket när biogödseln sprids på åkrarna.

Senaste nytt

Tekniker sökes till vår anläggning i Sävsjö

Brinner du för teknik och trivs i en omväxlande vardag med både problemlösning och förebyggande underhåll? Kan du bidra med ett gott skratt och göra arbetsdagen positiv för...

Läs mer
Visa alla nyheter

Fakta om Biond

200 000
ton

Biond tar emot ca. 200 000 ton organiskt avfall årligen. Ruttna äpplen, fiskrens eller mögligt bröd förädlas till energi och näringsmedel – det mest självklara sättet att ta hand om vårt avfall utifrån ett samhälls- och miljöperspektiv.

100
GWh

Biond producerar ca. 100 GWh förnybar biogas varje år som sedan används som hållbart drivmedel inom transportsektorn. Till exempel som bränsle till 9 500 biogasbilar som kör 1 500 mil årligen.

284 000 hushåll

Biond samverkar med 10 kommuner i södra Sverige kring insamling och behandling av organiskt avfall från 284 000 hushåll. På våra anläggningar utanför Helsingborg och Sävsjö förädlas avfallet till biogas och biogödsel.