OX2 Biogas blir Biond

Vi förädlar avfall. Mögliga matrester, slaktavfall och fiskrens blir till miljövänlig biogas och värdefull biogödsel som återförs till transport, odling och industri.

Biond är en av Sveriges största biogasproducenter. Vi erbjuder kommuner och företag en framåtlutad utveckling, drift och kommersiell förvaltning av biogasanläggningar. I verksamheten ingår driften av biogasanläggningen utanför Helsingborg samt Sävsjö Biogas. Vi äger även ett fjärrvärmeverk i anslutning till deponin utanför Helsingborg.

Vi lyfter affärsmässigheten i vår bransch till nästa nivå och jobbar aktivt för att hitta nya affärsidéer och möjligheter för det biologiska avfallet.

Genom långsiktiga och nära samarbeten tänker vi längre, hittar de bästa lösningarna och levererar ett högre värde tillsammans. För ju mer värde vi kan skapa, desto bättre för alla, inte minst planeten.

Bioenergi har varit ett fokusområde för moderbolaget Peas Industries sedan 2012. Med över 20 års erfarenhet och kunskap från vindkraftsutbyggnad i kombination med en upparbetad kompetens inom bioenergi har Biond snabbt etablerat sig som en betydande aktör på marknaden för bioenergi.

Vad vi gör

Drift av biogasanläggningar

Biond erbjuder drift av biogasanläggningar samt optimerar anläggningarna tekniskt och kommersiellt. Vi driver och utvecklar två biogasanläggningar – Sävsjö Biogas och biogasanläggningen utanför Helsingborg med kapacitet att behandla 250 000 ton avfall och restprodukter varje år.

Biogas – från avfall till ren energi

Att omvandla avfall till biogas är det mest självklara alternativet utifrån ett samhälls- och miljöperspektiv. Med en sammanlagd produktionskapacitet om cirka 120 GWh är Biond en av de största biogasproducenterna i Sverige.

Biogödsel – en näringsrik biprodukt

Det som blir kvar efter rötningsprocessen i biogasproduktionen är en näringsrik biogödsel som används inom lantbruk. Bionds biogödsel är kvalitetscertifierad och på våra anläggningar produceras cirka 180 000 ton biogödsel varje år.

Våra anläggningar

Biogasanläggning i Helsingborg

Biond driver och utvecklar en av Sveriges största biogasanläggningar utanför Helsingborg. Anläggningen som ägs av NSR har en kapacitet om ca 80 GWh biogas samt ca 150 000 ton biogödsel per år.

I mitten av 90-talet gjorde NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) betydande investeringar i en biogasanläggning för att bidra till en bättre miljö. Anläggningen har byggts till och moderniserats successivt och under 2014 mer än fördubblades produktionskapaciteten till 80 GWh. En ny och modern förbehandlingsanläggning invigs under 2019.

Läs vår senaste biogödselanalys här:
Biond Helsingborg Råd och anvisningar 2019

Certifiering SPCR Biond Production Helsingborg

Biond Production ISO 14001

Fakta

• Rågasproduktion: 80 GWh
• Behandlat avfall: ca 150 000 ton
• Biogödselproduktion: 120 000 ton
• Substrat: Sorterat organiskt hushållsavfall, industriellt avfall från t ex storkök, livsmedelsproducenter samt avfall från jordbruk.
• Produkter: Biogödsel för lantbruk och biogas motsvarande 8 miljoner liter bensin årligen.

Biogasanläggning i Sävsjö

Sävsjö Biogas AB samägs av Biond och Vrigstad Fjärrvärme AB, som ägs av lokala lantbrukare. Anläggningen började leverera biogas våren 2012 och producerar ca.11 GWh gas per år, vilket i bensin motsvarar cirka 1,2 miljoner liter.

Läs vår senaste biogödselanalys här:
Biond Sävsjö Innehållsförteckning Biogödsel

SPCR Certifikat Biond Production Sävsjö

Fakta

• Rågasproduktion: 11 GWh/år (kapacitet 40 GWh/år)
• Behandlat avfall: 65 000 ton/år
• Biogödselproduktion: 65 000 ton/år
• Substrat: Avfall från jordbruk, livsmedelsproducenter samt hushållsavfall.
• Produkter: Hållbar biogas samt certifierad biogödsel.